Ελευθερίου Βενιζέλου 124 & Μηδείας Μυκάλης, Νέα Σμύρνη, Αθήνα - Τ.Κ.: 17122

Τηλέφωνο: 2109312912,2109313689

Φαξ: 2109313491

E-mail: kurusia@otenet.gr

Υπεύθυνος: ΚΟΥΡΟΥΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Κατηγορία: ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Επισκεψιμότητα: 66502

Ιστοσελίδα: http://www.farmacykourousia.gr